Jag fick en artikel med posten

Min pappa skickade en bra artikel från Östersunds-Posten till mig. Den handlar om utmattningssyndrom och det är neuropsykologen Agneta Sandström som intervjuas. Hon har forskat om vad som händer i hjärnan vid utmattningssyndrom. Hennes avhandling handlar om direkta och mätbara hjärnskador. Synen på sjukdomen har delvis förändrats efter hennes studie men det är fortfarande lång väg kvar för att få arbetsgivare att ta sitt ansvar och få en förståelse i vården och hos Försäkringskassan.

”Då får man gå på utbildningsdagar och höra att man ska välja glädjen i livet. När det i själva verket handlar om strukturella problem. Man kan inte lägga allt ansvar på individen. Det finns faktiskt en gräns för vad folk orkar med.”

img_1279Studien visar att det är ökade krav på jobbet samt minskade möjligheter att påverka arbetet som ligger bakom sjukskrivningarna. Jag är ju inte sjuk på grund av arbetet men det är i grunden samma problematik bakom min sjukdom – omättliga krav, förutsägbarhet och små möjligheter att påverka situationen.

Agneta Sandström menar att det ofta handlar om brist på återhämtning snarare än att vi gör för mycket. Kanske kan man prata om återhämtningsbrist istället för utmattningssyndrom!

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *